ניהול זמן

תהליכי עבודה בשטח

הגדרת מטרות ויעדים כבסיס אפקטיבי לארגון הזמןהנחות היסוד המובילות אותנו ביומיום צריכות להיות מכוונות לשתי שאלות מרכזיות: "לאן אנחנו הולכים" ו"למה אנחנו הולכים לשם". התשובות יגדירו לנו את המטרות והיעדים של הארגון ובעלי התפקידים בו ואשר מהם יגזרו המשימות שאותן עלינו לבצע. משאב הזמן, בניגוד אולי למשאבים אחרים, אינו ניתן להרחבה – אך ניתן בהחלט לנצל אותו ביעילות גבוהה יותר באמצעות יצירה של סדרי עדיפויות. מטרות הסדנא

  • לחשוף את הנחות היסוד היוצרות כשלים מחשבתיים בתהליך ארגון הזמן.
  • לאבחן ולנטרל "זוללי זמן" קלאסיים.
  • להגדיר את סדרי העדיפויות של בעלי התפקיד בארגון.
  • להכיר טכניקות שונות בניהול זמן: "שעה חופשית", "דחוף מול חשוב", "יוזמה מול תגובה".
  • ללמוד את "גורמי הטעות" המרכזיים בהתנהגות היומיומית. שיטת הלימוד
  • סרט, שאלונים, לימוד תיאורטי, עיבוד וניתוח מחקרים עכשוויים. נושאים מרכזיים
  • מיפוי ערכים, מטרות ויעדים מרכזיים.
  • "דחוף מול חשוב" – סדרי עדיפויות כיוצרי דרך בארגון הזמן.
  • "זוללי זמן" – זיהוי ודרכי התמודדות.
  • מודעות אישית ככלי בניהול זמן.

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים