קורס חונכים

תהליכי עבודה בשטח

דוגמא לקורס חונכים – עמ"ל רמת דוד בחסות מא"ה – משרד התמ"ת

פרק ראשון ימים ראשון ושני

 • מרכיבי תפקיד החונך
 • תפישת תפקיד חונך
 • זיקות עבודה – ניתוח קשרי העבודה והגדרת הקשיים
 • תהליך החניכה
 • מעגלי חניכה

פרק שני ימים שלישי ורביעי

 • הגיל הנחנך – מאפייני גיל ההתבגרות
 • חשיבה סטראוטיפית מול הנחנכים – מחירים ורווחים
 • הגדרת מסגרת עבודה – תיאום ציפיות , מרחב פעולה מוגדר
 • בניית רמזורי פעולה
 • משוב אישי – כלי עבודה

פרק שלישי ימים חמישי ושישי

 • התמודדות עם התנהגויות שליליות ויצירת שינוי
 • מודל ה- T.A – ניתוח עסקאות בתקשורת
 • מעגלי למידה
 • בסיס עבודה ממקום של העצמה

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים