פרופיל חברה

מי אנחנו?

"חברה אחרת" עוסקת בפיתוח אירגוני, הנחיית קבוצות והכשרת מדריכים ומנחים במוסדות שונים.
החברה פועלת משנת 1993 במטרה לסייע לאירגונים לחבר בין ערכים, מסרים ויעדים ארגוניים – לעבודת שטח אפקטיבית המעוגנת בסטנדרטים מקצועיים .
תפישתנו הערכית-מקצועית מדגישה את הלמידה המשמעותית עבור הפרט כאמצעי לגיבוש תפישת תפקיד : אישית וארגונית.
בהקשרים רחבים אנו שמים דגש על עשייה משמעותית בשדה החברתי חינוכי כמנוף ליצירת חשיבה אירגונית וקהילתית חיובית.

החברה פועלת בפריסה ארצית ומקיימת במקביל תוכניות הכשרה במשרדיה בטבעון.

הכירו את הצוות ואת המנחים.

תהליכי העבודה

אנו שמים דגש על התאמת הסדנאות והתהליכים המוצעים לדרכי הארגון ולמשימתו.
כל תוכנית פעולה מלווה בתהליך של תכנון והפקת לקחים:

 • שיקוף מצב/צרכים
 • גיבוש דגשים תפישתיים (הגדרת קונספט העבודה והמסר שעומד מאחוריו).
 • יצירת תוכנית כתובה
 • תדרוך לבעלי תפקידים
 • בדיקת תכנון מול ביצוע (כל תוכנית היא בסיס לשינויים)
 • משוב והפקת לקחים

תחומי פעילות

בניית תוכניות והפעלתן עפ"י צורכי השטח

הגדרת הנושא עפ"י צרכי הארגון, מיסוד והבנייה של הרעיונות המרכזיים, מערכי פעילות עפ"י הנושא הנבחר, בניית תוכניות עפ"י שלבים ובניית מנגנוני הערכה להפקת לקחים.

הנחייה, אימון וליווי לבעלי תפקידים ולצוותים

מיקוד חזון וערכים מובילים, הגדרת מטרות יעדים ומשימות, ניהול זמן, תפישת תפקיד, בניית תוכנית עבודה, ייזום פרויקטים, קבלת החלטות, מנהיגות, עבודת צוות, אתיקה ולמידה ארגונית.

קורסים והכשרות

הקורסים ניבנים עפ"י תחום התוכן ובהתאם לאוכלוסיית היעד, בשיתוף גורמים מקצועיים ואקדמיים

דוגמאות לתוכניות הכשרה ולמידה על פי תחומים:

 • "עצמאית בשטח" – יזמות עסקית לנשים
 • "בוני קהילה" – העצמת אזרחים לייזום פרוייקטים בקהילה.
 • "מעגלי למידה" – קבוצות שיח חווייתיות ממוקדות נושא/תהליך.
 • "מיומנויות הנחייה" – לימוד מדיום ההנחייה ככלי להובלת צוותים וקבוצות משימה.
 • "מדברים על זה" – פסיכולוגיה ותקשורת בין אישית לצעירים.