בניית תוכנית עבודה

תהליכי עבודה בשטח

כדי לעמוד במטרות וביעדים שאנו מציבים לעצמנו בכניסה לתפקיד, בתחילת כל שנה או לפני פרוייקט מסויים, עלינו להגדיר היטב מדדי הצלחה ברורים ולבנות את דרך עבודתנו לאורך השנה/תקופה כך שתוביל אותנו להשגת המטרות. מטרות הסדנאות:

  • המשתתפים ילמדו את תהליך הכנת תוכנית עבודה.
  • המשתתפים ילמדו להגדיר יעדים מדידים.
  • המשתתפים ירכשו כלים שונים לצורך בניית תוכנית עבודה/תכנון פרוייקט בצורה מסודרת וממוקדת.

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים