החינוך הבלתי פורמלי

תהליכי עבודה בשטח

שילוב מסגרות, ליווי וייעוץבמועצות האזוריות מושקעת אנרגיה רבה על-מנת לתעל את הילדים והנוער לאפיקים של יוזמה, עשייה ולקיחת אחריות. אנרגיה זו מתחלקת לעשייה אזורית (הפעלת מד"צים, מועצת נוער, חוגים וכו') ולתמיכה פרטנית בישובים המרכיבים את המועצה. כל זאת באמצעות מחלקות החינוך, התרבות והנוער – כאשר מחלקת רווחה לוקחת חלק אף היא, בד"כ באמצעות התערבות מניעתית וטיפולית. לכל תחום יש שיטת עבודה וגופים התומכים בפעילותו ולעיתים ניתן לשלב את התחומים על-מנת ליצור עבודה אפקטיבית יותר. ל"חברה אחרת" נסיון עשיר ומוצלח בליווי מערכות החינוך הבלתי פורמלי והתחומים המשיקים לו במסגרות שונות: קיבוצים, ערים, מועצות אזוריות ומקומיות, בתי ספר, פנימיות, מוסדות חינוך, תנועות נוער ועוד.

אנו מציעים

  • ייעוץ לצוותים – גישות שונות להתמודדות, בניית תכנית עבודה לאור מטרות ויעדים.
  • סדנאות העשרה בנושאים חינוכיים.
  • ייעוץ ארגוני ושילוב מערכות ומשאבים.
  • חיבור לגורמים כלל ארציים בעבודה החינוכית.
  • ארגון והפעלת סמינרים והשתלמויות לאנשי הוראה, הדרכה, רכזי חינוך ונוער.
חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים