הקבוצה

תהליכי עבודה בשטח

אחד התנאים המרכזיים להצלחתו של המדריך/המחנך בתפקידו, היא היכולת לזהות תהליכים קבוצתיים, לנצל בצורה מקסימלית את הכוחות הקיימים ולקדם כל פרט בקבוצה. מטרות הסדנאות:

  • היכרות עם מבנה ומעגל חיי הקבוצה.
  • זיהוי דפוסי מנהיגות בקבוצה המודרכת.
  • בדיקה – כיצד ניתן לערב ולקדם כל פרט בקבוצה.

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים