התמודדות עם מציאות בלתי רצויה

תהליכי עבודה בשטח

סדנא התנסותית להכרת מודל "4 דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה"מציאות בלתי רצויה היא חלק משגרת חיינו ועבודתינו. הגדרת המציאות כבלתי רצויה מכתיבה דרכי התמודדות עפ"ח דפוסי התנהגות אישיים ונורמות מקובלות של יחסים עם החברה הסובבת. הכרות ותרגול סימולטיבי של דרכים חלופיות מדגימים בצורה אפקטיבית את הרווחים והמחירים של כל דרך התמודדות ומדגישים את הדרך האופטימלית להתמודדות במצב נתון. עם הכרת המודל יוכלו המשתתפים לזהות את תגובותיהם למצבים בחיי היום-יום בעבודה ובחיים האישיים ולהתאים את התגובה הרצויה למטרות האינטראקציה. מטרות הסדנא:

 • להעמיק ולחדד את הבנת עצמנו והבנת האחרים עפ"י מודל 4 הדרכים.
 • להקנות כלים לניתוח הרווחים והמחירים בדרך ההתמודדות שבחרנו.
 • לאפשר תרגול של ארועי אמת בעבודה.
 • להכיר בהשפעת התגובות המיידיות על האינטראקציה בטווח הארוך. שיטת הלימוד:
 • משחקי סימולציה וניתוחי ארוע מלווים בעיבוד וניתוח
 • לימוד תיאורטי של המודל
 • שאלונים אישיים
 • צפייה בסרטון. נושאים מרכזיים:
 • מודל "4 דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה" (עפ"י בראב).
 • מלכודות תקשורתיות בתגובה לארועים בלתי רצויים.
 • רווחים ומחירים של דרכי התמודדות.
 • איפיון סגנון תקשורת אישי.

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים