ייזום וניהול פרוייקטים

תהליכי עבודה בשטח

ייזום וניהול פרוייקטים

  • כיצד "מגלגלים" יוזמה?
  • מה משקלם של שלבי התכנון בהצלחת פרוייקט?
  • איך נדע האם היוזמה אכן מתאימה לאוכלוסיה עמה אנו עובדים?
  • מהו סדר העבודה האופטימלי בתכנון, ביצוע ובקרה במהלך הפרוייקט?
  • לימוד תהליכי בניית פרוייקט תוך שילוב החזון עם היעדים.
  • לימוד תהליכי תכנון, ביצוע, בקרה ומשוב.
  • העשרה בכלים לעבודה על בניית פרוייקט.
  • העשרה: דרכים יצירתיות להעלאת יוזמות – בחינתן והוצאתן אל הפועל.

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים