להיות צוות מנצח

תהליכי עבודה בשטח

סדנא התנסותית בעבודת צוותניתן לאפיין צוותים מצליחים עפ"י כמה מימדים: מטרה משותפת מוגדרת ומקובלת על כל החברים, שיטות עבודה ברורות, הסכמה על דרכי הפעולה הרצויות, יחסי אנוש פתוחים וכנים (תוך ניתוח התהליכים בצוות) וכן מחוייבות לצוות מתוך קבלת השוני וההבדלים בין החברים בו. המאפיינים הללו ניתנים לזיהוי ולשיקוף וחשוב לבחון דרכים לשיפורם. איבחון התהליכים הציוותיים יכול לסייע, הן למנהל הצוות והן לחברים בו, בהגדרת הקשיים והקצרים בעבודת הצוות, על מנת להגיע לדרך עבודה נכונה יותר. מטרות הסדנא:

 • שיפור איכות התקשורת בצוות.
 • בדיקת סגנון עבודה אישי במסגרת הצוות.
 • הבנת התהליכים הציוותיים.
 • הכרת המאפיינים של צוותים מצטיינים (לעומת צוותים מיומנים).
 • גיבוש דרך עבודה ציוותית המתאימה להבדלים בין החברים. שיטת הלימוד
 • תרגיל "גשר הלגו", ניתוח הסימולציה, חלון ג'והרי, צפייה בסרט (אופציה). נושאים מרכזיים
 • הגדרת מטרות ציוותיות ומטרות אישיות.
 • מאפייני צוות מצליח.
 • פיתוח ומשוב בצוות.
 • מיומנויות תקשורת בין אישית.
 • סגנון אישי.
 • תהליכים מקבילים בצוות.

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים