מדריכי נוער בוגרים – תוכנית ליווי והעשרה

תהליכי עבודה בשטח

הכרות ופתיחת מעגלים ותפישת תפקיד

 • חשיבות המשוב והפתיחות (חלון ג'והרי)
 • להיות מדריך זה כמו…"אני מאמין…"
 • מסרים גלויים וסמויים.
 • מה אני עבור: החניכים, ההורים, המערכת.

מרכיבי התפקיד ועקרונות החינוך הבלתי פורמלי (עפ"י כהנא)

 • מול מי אני עובד – חניכים, הורים, קולגות, מועצה, בי"ס, רכז חינוך.
 • הזמן המוקדש לכל מרכיב – סדרי עדיפויות.
 • ייחודיות המדריך והמערכת הלא פורמלית.
 • המשמעות עבור החניכים – איך הפרט בא לידי ביטוי בצורה מגוונת.
 • המדיום הוא המסר, מעגלים מקבילים.
 • תקנונים ואמנות בנעורים.

בניית תכנית עבודה

 • הגדרת מטרות, יעדים ומשימות.
 • סערת מוחות לגבי אופי הפעילות הרצוי.
 • הצבת יעדים עפ"י לוחות זמנים.
 • הבניית משימות תואמות יעדים.

התמודדות עם מציאות בלתי רצויה – הנורמלי והחריג

 • 4 דפוסים של התמודדות – עפ"י תלמה בר-אב.
 • ניתוח דפוסי התגובה שלנו מול החניכים.
 • ניתוח התמודדויות של חניכים עם ארועים ביום-יום.
 • ניתוח חריגויות התנהגותיות והתמכרויות.

פתרון בעיות בהדרכה

 • היכרות עם מודל לניתוח בעיות בהדרכה.
 • הגדרת בעיה במונחי התנהגות ספציפית.
 • ניתוח ארועים והצבתם עפ"י המודל.
 • פתרונות אלטרנטיביים – התייעצות באמצעות קבוצת העמיתים (קולגות).
 • התאמת פתרונות לבעיות עפ"י דפוסי התנהגות וההתיחסות של בני הגיל.
 • המאבק על "זמן אוויר". תקשורת בין אישית – T.A.
  • היכרות עם מודל ה – Transactional Analysis הורה-בוגר-ילד.
  • ניתוח דיאלוגים מילוליים עם החניכים.
  • שיחות אישיות וקבוצתיות – תרגול וסימולציות.
  • העלאת קשיים מהשטח בתקשורת מול החניכים.

  הפרט והקבוצה – מנגנוני תגובה לארועים

  • אבחון תהליכים של הפרט מול הקבוצה ושל הקבוצה בתוך עצמה – מנהיגים, דומיננטיות מול פסיביות, מאבקי כוחות וקונפליקטים.
  • התאמת תגובות לגיל המודרך.

  מנהיגות והפעלה עצמית – לקיחת אחריות והאצלת סמכויות

  • חניכה בהדרכה – מנהיגות מעצבת (עפ"י רדין).
  • מנהיגות בקרב בני נוער – מקורות הכח, מאפיינים, טיפוח התנהגויות מנהיג.
  • על האחריות – הגדרה ומשמעויות עבור הפרט והקבוצה.
  • מנהיגים בקבוצה כמנוף לשינוי.

  גישור – המדריך כמגשר: פתרון קונפליקטים תוך פיתוח אחריות אישית

  • היכרות עם טכניקת הגישור וכלליה.
  • רווחים ומחירים מהיות המדרך מגשר בארועים בין אישיים בקבוצה.
  • התנסויות.

  ייזום פרוייקטים

  • לוח זמנים מתגלגל.
  • עשייה בקבוצה ועם הפנים לקהילה.

  מסע סיכום

  • מסע אל מריבי התפקיד והחזון האישי.
  • סיכום מפגשים.

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים