ממנהיגות מגיבה למנהיגות מעצבת

תהליכי עבודה בשטח

האם ניתן להגיע ל"מרשם" אופטימלי לניהול צוות ולהנעת עובדים? מרשם מדוייק אולי קשה להגדיר, אך ניתן להגדיר מספר מיומנויות מפתח שמביאות לשילוב המנהיגות בניהול. מעבר ליכולת האסרטיבית, היכולת לקבלת החלטות תחת לחץ והשליטה בצוות, דורש, כיום, הניהול ראייה מערכתית רחבה ופיתוח מתמיד של הצוות בגישת הניהול המעצב. גישה זו מאופיינת ביכולת הנעת עובדים באמצעות האצלת סמכויות, גמישות מחשבתית ולמידה אירגונית. מטרות הסדנה

  • היכרות עם תיאוריות מרכזיות מתחום המנהיגות המעצבת.
  • לימוד מודלים שונים של הנעת כפיפים.
  • ניתוח סיטואציות עפ"י גישת הניהול המעצב.
  • יצירת אבחנה בין דפוס מגיב לדפוס מעצב. שיטת הלימוד שאלונים אישיים, למידה ותרגול סיטואציות, צפייה בסרט וניתוח. נושאים מרכזיים
  • מנהיגות מעצבת לעומת מגיבה.
  • האצלת סמכויות.
  • מודל מקורות הכוח.
  • סגנונות ייעוץ וליווי.
  • למידה ארגונית.

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים