מנהיגות קהילתית

תהליכי עבודה בשטח

קורס "בוני קהילה"רציונל יצירת שינוי מחייבת פעילות בשני כיוונים: מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. פיתוח מנהיגות ויזמות קהילתית בנוי על רעיון יצירת השינוי מכיוון האזרחים ושימוש בנכסים האנושיים על מנת להרחיב את מעגלי ההשפעה. כאשר האזרחים בוחרים לתרום מזמנם ומכישוריהם על מנת לחולל שינוי – מתאפשרת יצירת מסגרת השפעה מלמטה למעלה. הרעיון הוא לגבש קבוצות של אזרחים שלוקחים על עצמם לקדם נושאים בקהילה, אשר עפ"י חזונם ותפישתם יגרמו ליצירת שינוי תודעתי ואופרטיבי.

בוני קהילה – תוכנית עבודה

שלב 1 – קורס מנהיגות

הכרות עם הקבוצה עצמה – יצירת דפוסים לשיח קבוצתי, הכרות עם תיאוריות ומודלים מתחום המנהיגות המעצבת, חשיפה למודלים וכלים ניהוליים בהקשר של מנהיגות מעצבת.

שלב 2 – בוני קהילה

 

מתוך חברי הקורס ימשיכו אלה אשר מוכנים לקחת על עצמם מחוייבות לעשייה בקהילה. התפקיד דורש השקעת זמן ואנרגיה ולכן דרוש פורמט כלשהו של חוזה פעילות אשר בו לוקחים על עצמם חברי הקבוצה אחריות אישית וקבוצתית לפעילות ומתחייבים לכך.

שלב 3 – התנסויות

התנסויות והשתלבות בפרוייקט ארוך טווח כמתנדבים LAY LEADERS.

מטרות

מטרות שלב 1

 • הכרות עם המשתתפים והפיכתם לקבוצת שייכות בעלת זהות משותפת המקיימת דיאלוג מתמיד בינם לבין עצמם ועם הקהילה.
 • חשיפת חברי הקבוצה לתיאוריות ומודלים מתחום המנהיגות המעצבת.
 • הכרת כלים בסיסיים לעשייה – יצירת שינוי, גיבוש חזון וליבה ערכי, הכרת תרבות ארגונית ודפוסי הפעולה הנובעת ממנה, תהליכי קבלת החלטות, ניהול זמן וקביעת סדרי עדיפויות, הכרת מבנה שלטוני (מוניציפלי), בניית תיקי פרוייקט עפ"י שלבים, הכנת ניירות עמדה ופרזנטציה, גיוס כספים ומשאבים שווי ערך לכספים (כ"א, מתנדבים, ארגונים למען הקהילה וכד').
 • הכרות עם נבחרים מקרב האזרחים והתרשמות לגבי אפיקי העשייה בהם הם יכולים להשתלב.
 • גיבוש הקבוצה כקבוצת דיאלוג.

מטרות שלב 2

 • יצירת חזון ערכי לפעילות משותפת לאזרחים.
 • אזרים כ COMMUNITY BUILDERS – תפישת "העשייה מכיוון השטח".
 • משמעותם ותפקידם של LAY LEADERS בקהילה: מפגש עם אנשי שטח.
 • בחירת כיווני עשייה: א. השתלבות בצוותי פרוייקטים קיימים. ב איתור צרכים נוספים בקהילה ובניית תיקי פרוייקט מתאימים.

מטרות שלב 3

 • יצירת פרוגרמה לביצוע פרוייקטים.
 • בדיקת החיבור בין הפרוייקט לבין עשייה קהילתית (מוניציפלית, התנדבותית וכו').
 • בניית תוכנית עסקית וגיוס משאבים להפעלת הפרוייקט.
 • בקרה ומשוב.
 • הפעלת הפרוייקט על פי שלבים.
חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים