עבודה מול סמכות

תהליכי עבודה בשטח

כיצד אנו מסתדרים עם הסמכות שמעלינו בעבודתנו? מהם הקשיים האפשריים בקשר עם הממונה? מהיכן נובעים קשיים אלה? מי "אשם" בהם וכיצד נמנעים ומתמודדים עימם? מטרות הסדנאות:

  • מיפוי עץ הארגון.
  • ברור אופי הקשר ביני לבין הסמכויות שמעלי.
  • התמקדות בתהליך לקיחת אחריות אישית לשיפור היחסים מתוך תפישה של מיקוד שליטה עצמית.
חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים