פיתוח מנהיגות צעירה בישוב – נעורים

תהליכי עבודה בשטח

מצויינות חברתית היא המפתח למנהיגות המובילה להתפתחות של חברה ולהגשמה של רעיונות ערכיים בה. HAUSE AND BAETZ בסקירתם בנושא מנהיגות, מסווגים 2 קטגוריות: מנהיגות פורמלית:תכונות, התנהגויות והשפעה של פרטים בעלי סמכות רשמית וחוקית על קבוצת מונהגים. בד"כ מחוץ לקבוצת החברים. מנהיגות צומחת פרטים המפעילים השפעה על אחרים בקבוצת השייכים שלהם. מדובר בפרט שהקבוצה נתנה לו "סמכות" לאחר תקופה של אינטראקציה. החברים בקבוצה מייחסים לו השפעה חברתית. מנהיגות מתקיימת תמיד ביחס לאחרים ועפ"י צרכים מסויימים, ודורשת מיומנויות חברתיות ובין-אישיות הניתנות לרכישה ופיתוח. ביכולתנו להקנות ולהביא למודעות כל פרט ביחס לעצמו. אנו מאמינים כי יש ביכולתם של ילדים להיות שותפים מלאים ליצירת הווה משמעותי עבורם, תוך אימוץ ערכים החשובים להם, ותוך התנסות בחיים בחברה דמוקרטית. תפקידנו – ליצור עבורם את התנאים האופטימליים, לתמוך וללוות לאורך כל התהליך, תוך שאנו משאירים בידם מרחב גדול מספיק להתנסות משמעותית. על-מנת לאפשר לבני הנוער התנסות משמעותית בהנהגה והובלה של תהליכים חברתיים עלינו להבהיר שלושה אפיקים מרכזיים:

 • הגדרת תחומי האחריות של הנוער באופן ברור.
 • מידת המעורבות וחופש הפעולה של הנוער בכל אחד מהתחומים המוגדרים.
 • אופי החניכה ודרכי העבודה מול המנחים הבוגרים/הרשויות. מנסיוננו, התקדמות בחלק הביצועי (פרוייקט בקהילה, בתנועה) בלבד איננה אפקטיבית דיה, ועל כן מומלץ לשלב פרקים ביצועיים עם תחומי תוכן העשרתיים המותאמים לנושא – וכל זה בתהליך אחד. דרך העבודה:
 • סדנא לרכזים בנושא דמוקרטיה וקביעת מטרות ויעדים לקבוצת "המנהיגות הצעירה".
 • סמינר בן יומיים להעשרה וגיבוש חברתי (כחלק מהתהליך הכולל).
 • מפגש אחת לשבועיים של מנחי "חברה אחרת" עם המלווה מטעם הרשות.
 • מפגשים עם קבוצת "המנהיגות הצעירה" – לצורך תמיכה והעשרה. התכנים בהם נעסוק במהלך הסמינר ובהעשרות:
 • הערכים לאורם אני פועל.
 • תקשורת בין אישית בקבוצה.
 • קבלת החלטות.
 • דמות המנהיג.
 • שיטות ודרכים ליצירת מוטיבציה.
 • פיתוח צוות.
 • פרסום ושיווק.
 • ניתוח אירועים וטיפול בהם.
 • פתרון בעיות והתמודדות עם קונפליקטים.
 • יזמות (ארגון, תכנון וביצוע פרוייקטים). מאחר ובניית קבוצת "מנהיגות צעירה" פעילה ומשפיעה, הינו תהליך מורכב, יש להחליט מראש על מודל עבודה – ולדבוק במטרות שיוגדרו.

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים