קבלת החלטות

תהליכי עבודה בשטח

הסדנה מיועדת לקבוצה בעלת מכנה משותף אשר צריכה לקבל החלטות לגבי תכנים ותהליכים אותם היא רוצה וצריכה להעביר לקבוצת היעד. מטרות הסדנאות:

  • לפתח מודעות לתהליך קבלת ההחלטות תוך בחינת האפשרויות העומדות לפנינו והבנת השלכותיהן.
  • הביית מודל לקבלת החלטות המותאם למשימות הקבוצה.
  • בניית סדרי עדיפויות לפעילות עפ"י מטרות הקבוצה.

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים