קורס הנחיית קבוצות משימה

תהליכי עבודה בשטח

קורס הנחיית קבוצות משימה
מטרות הקורס
1. פיתוח מיומנויות להפעלת קבוצות בהיבטים ארגוניים, תוך הכרת תהליכים קבוצתיים באופן תיאורטי
2. הקניית כלים להנחיית קבוצות משימתיות וקבוצות תוכן.
3. התנסות בהנחיית קבוצות משימה תוך קבלת משוב ולמידה "תוך כדי תנועה".

למי מיועד הקורס?

לבעלי תואר ראשון ושני (או לקראת סיום) מתחומי מדעי ההתנהגות ומדעי החברה, החינוך והקהילה.

משך הקורס
112 שעות אקדמיות, מחולקות ל-4 חודשי לימוד

מתכונת הקורס

מפגש אחת לשבוע, למשך 5 שעות אקדמיות ובנוסף 2 ימי מרתון מרוכזים.
הלימוד בקבוצות קטנות – עד 12 משתתפים.

למשתתפי הקורס שימצאו מתאימים, ישנה אפשרות לבצע פרקטיקום במסגרת "חברה אחרת", ולהשתלב כמנחים בחברה.

נושאים מרכזיים
תפישת תפקיד מנחה קבוצות
הבחנה בין הדרכה להנחייה
הנחייה משימתית
סגנונות הנחייה
הקבוצה- מהות ומאפיינים
תהליכי התפתחות של קבוצה
טיפול בהתנגדויות
פיתוח סדנאות
מיומנויות משוב

 

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים