קורס לפעילי ציבור

תהליכי עבודה בשטח

מטרות הקורס

 • המשתתפים ילמדו את נושא הקהילה והפעילות בקהילה.
 • המשתתפים ירכשו כלים ומיומנויות לפעול בקהילה. מבנה הקורס 18 מפגשים, כל מפגש בין 4 שעות אקדמיות (סה"כ 72 שעות). המפגשים יערכו אחת לשבוע, לעיתים, בנוכחות בעלי תפקידים מהרשות המקומית. תכני הקורס חטיבה א':
  • הקהילה – הגדרות ומודלים.
  • הפרט והקהילה.
  • מבנה השלטון המקומי.
  • איתור צרכים בקהילה.
  • בניית מחוייבות – הרחבת מעגל הפעילים.
  • גיוס משאבים.
  • אסטרטגיות פעולה בקהילה.
  • תהליך הבהרת ערכים.
  • עקרונות חברה דמוקרטית.

  חטיבה ב':

  • מנהיגות.
  • תקשורת בין אישית.
  • תהליכי קבלת החלטות.
  • התמודדות עם מציאות בלתי רצויה.
  • פתרון קונפליקטים (ניהול מצבי משבר).
  • פעולה בשעת חרום (התמודדות עם לחצים).

  חטיבה ג':

  • חשיבה יצירתית.
  • יזמות.
  • תכנון וניהול פרוייקט.
  • עבודת צוות – הפעלת והנעת צוות מתמדבים.
  • תכנון מול ביצוע – הפקת לקחים (משוב).
חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים