קיבעון ושקיעה או הזדמנות לצמיחה?

תהליכי עבודה בשטח

תופעת השחיקה מוסברת כמתח פסיכולוגי הפוגע בתהליך איטי ומתמשך במשאבים הנפשיים של האדם. רב המחקרים רואים את השחיקה כתלוייה בעיקר בגורמים מצבייםולא במאפייני האישיות. ההתמודדות הנדרשת עם תהליך שכזה מבוסס על מודעות רבה של הפרט לתהליכים העוברים עליו, והעשרה בכלים מתאימים להתמודדות לאורך זמן.למאפייני האישיות השפעה רבה על אופן ההתמודדות. לחץ ושחיקה הינן תופעות נפוצות בחיים המקצועיים ובתהליכים שונים בחיים האישיים.

מטרות הסדנא

בירור גורמי השחיקה (בהתאם לאוכלוסיית הסדנא), מתן אפשרות להתמודדות עם מצבים יוצרי לחץ ושחיקה. הקניית כלים ומיומנויות להתמודדות עם תופעות אלה.

שיטת הלימוד

שאלונים אישיים, למידה תיאורטית ותרגול ע"י סימולציות.

נושאים מרכזיים

  • סימנים אופיניים ללחץ ושחיקה.
  • ניתוח תגובות אופייניות.
  • זיהוי גורמי שחיקה אישיים.
  • כלים להתמודדות בעבודה ובחיי היום יום.
חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים