תפישת תפקיד והתפתחות מקצועית

תהליכי עבודה בשטח

תהליכי העצמה Empowrment של הפרט במסגרת התפקיד.גיבוש תפישת תפקיד מתרחש בצורה ספירלית: בכל שלב, לומד בעל התפקיד היבטים נוספים, אשר לאחר הפנמתם, הופכים להיות חלק מהשלב הבא בהתפתחות המקצועית שלו. ניתוח של מרכיבי התפקיד וקישורם לתפישה האישית והארגונית חיוניים על מנת ליצור "טביעת אצבע" ייחודית של הפרט על מהות התפקיד. ייחודיות זו הינה חלק ממארג ה"העצמה" המתרחש במהלך ההתפתחות המקצועית של הפרט.

מטרות הסדנאות:

 • לבחון באמצעות חשיבה מטאפורית את תפישת התפקיד של הפרט.
 • לזהות ולהגדיר מחדש את מרכיבי התפקיד.
 • למקד את "טביעת האצבע" הייחודית של הפרט הספציפי בהגדרת התפקיד הכללית.
 • להתאים את תפישת התפקיד האישית למטרות הארגון ולהגדרותיו.
 • להכיר ולהשתמש בתהליך ההעצמה ככלי מקצועי.
 • למקם את התפקיד הנוכחי על הרצף הכרונולוגי של ההתפתחות המקצועית.

שיטת הלימוד

 • תרגיל חשיבה מטאפורית, משחקי תפקידים, שאלונים ודפי המחשה, מילוי טבלאות, צפיה בסרטים.

נושאים מרכזיים

 • הגדרת תפקיד ותפישת תפקיד.
 • התפתחות מקצועית.
 • מטרות אישיות ושילובן במטרות הארגון.
 • "טבעית אצבע" מקצועית.
 • ניתוח מרכיבי התפקיד.
חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים