תקשורת ממוקדת מטרה

תהליכי עבודה בשטח

סדנאות העשרה ללימוד תקשורת בין אישית אפקטיביתתקשורת בין אישית חיובית היא המפתח לאווירה בונה בסביבת העבודה. תקשורת פתוחה מול אנשי הצוות, לקוחות, בעלי סמכות וקולגות מאפשרת זרימת אינפורמציה באופן רציף, מונעת אי-הבנות וקונפליקטים העלולים לפגוע בעבודה היומיומית. זיהוי סגנון תקשורת אישי מאפשר לפרט ולצוות להתודע לרווחים ולמחירים הנגזרים ממנו ואשר משפיעים על דפוס האינטראקציה של הפרט עם סביבתו. מטרות הסדנא:

 • יצירת אווירה בונה באמצעות תקשורת בין אישית פתוחה.
 • חיזוק קשרי העבודה באמצעות פתיחות ואמון (חלון ג'והרי).
 • פיתוח סגנון אסרטיבי כמנוף להשגת מטרות.
 • התמודדות עם קונפליקטים בדגש WIN-WIN.
 • תרגול דרכי תגובה בסיטואציות שונות. שיטת הלימוד
 • התנסות וניתוח ארוע, שאלונים אישיים, היכרות עם מודלים תיאורטיים. נושאים מרכזיים
 • תקשורת אפקטיבית מול בעלי תפקידים בארגון.
 • גורמים בולמים ומקדמים בתקשורת.
 • פתיחות ומשוב ביחסי עבודה בצוות.
 • קרבה וריחוק בתקשורת – כיצד לקרב רחוקים.
 • מלכודות בתקשורת הבין אישית – המנעות ויציאה מהן.
 • "חיים ומוות ביד הלשון" – תקשורת מזמינה מול לקוחות.
חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים