תרבות הארגון: הגדרות מתחדשות וכללי הפעלה

תהליכי עבודה בשטח

התפישות המובילות בארגון והתמרתם לשעיהה אפקטיבית בשטח

אנו מציעים להגיע באמצעות חשיבה ערכית למודל ארגוני ברור:

 • רענון עץ המבנה.
 • התרבות הארגונית הרצוייה: ערכים מובילים וכללי התנהגות.
 • מדדים להצלחה.
 • תהליכי הפקת לקחים (למידה ארגונית)
  מטרות התכנית
 • צוות ההנהלה יעבור תהליך בו יבררו המשתתפים את תפישותיהם הערכיות והקשיים שבהוצאתן אל הפועל – כחלק מבחינת המודל הארגוני.
 • בדיקת המודל הארגוני כנגזר מתפישות אלו.
 • למידה ומשוב בקבוצת עמיתים של התהליכים המתרחשים בארגון: רכישת "כלי עבודה" רלוונטיים ליישום התרבות הארגונית הרצוייה.
  תכני המפגשים:
 • תרבות הארגון
 • מנהיגות מעצבת
 • למידה ארגונית
 • תקשורת בין אישית – תקשורת מקדמת מטרות ערכיות.
 • שינוי – מחירים ורווחים.
 • התמודדות עם מציאות בלתי רצויה.
 • תהליכי הפנמת הערכים.
 • ניהול זמן עפ"י מטרות ויעדים.
 • האצלת סמכויות – פיתוח מסורת של מעורבות ואחריות אצל הרמות השונות בארגון.

חזרה לארגונים חברתיים, עמותות ומלכרים