גיבוש אמנות כיתתיות ותקנון בית ספרי הנגזר מ"אני מאמין"

תהליכי עבודה בשטח

(ביה"ס היסודי)גיבוש "אני מאמין" בית ספרי חיוני על מנת להעלות למודעות ועל הכתב את מערכת הערכים המובילה של בית הספר. תהליך הגיבוש חוזר על עצמו מידי תקופה מאחר והסביבה מתפתחת ומשתנה באופן תמידי. אחת מהנגזרות של "אני מאמין" הקיים בבית הספר הוא התקנון הבית ספרי אשר גם אותו יש לעדכן בשיתוף עם תלמידי בית הספר על-מנת לקבוע כללי התנהגות הרצויים ל"כאן ועכשיו". בבית הספר היסודי המנוף המרכזי לעבודה הוא באמצעות המחנכים וכיתותיהם.

מטרות התכנית:

 • תרגום הערכים הבית ספריים לנורמות התנהגות בכתה.
 • הגברת מעורבות התלמידים בחיי בית הספר.
 • יצירת אוירת הידברות ולקיחת אחריות אישית בקרב המורים והתלמידים באמצעות חיבור "אמנת תקשורת כיתתית".
 • הפעלת מועצת תלמידים לגיבוש ואשרור תקנון בית ספרי הנגזר מ"אני מאמין".

מבנה העבודה

 • מפגשי מורים ללמידת ה"אני מאמין" הבית ספרי ולהתאמת מערכי הפעילות לכיתות לגיבוש "אמנת תקשורת כיתתית".
 • הפעלות בכתות (יועברו באמצעות מערכים מובנים – ע"י המחנכים) בנושאים הבאים:
  • הדומה והשונה ביננו.
  • דרכי התמודדות ותחושות במצבים חברתיים שונים.
  • תקשורת בין אישית.
  • זכויות וחובות של ילדים.
  • כתיבת "אמנות תקשורת כיתתית".

  "אמנות תקשורת כיתתית" תינתן למחנכים ע"י "חברה אחרת" במקביל למגפגשים בחדר המורים.

חזרה לארגוני חינוך פורמלי