גיבוש "אני מאמין"

תהליכי עבודה בשטח

אמנה בית ספרית וכללי התנהגות (חט"ב ותיכון).גיבוש "אני מאמין" בית ספרי חיוני על-מנת להעלות למודעות ועל הכתב את מערכת הערכים המובילה של בית הספר. תהליך הגיבוש חוזר על עצמו מידי תקופה מאחר והסביבה מתפתחת ומשתנה באופן תמידי. אחת מהנגזרות של "אני מאמין" הקיים בבית הספר הוא התקנון הבית ספרי אשר גם אותו יש לעדכן בשיתוף עם תלמידי בית הספר על-מנת לקבוע כללי התנהגות הרצויים ל"כאן ועכשיו".

מטרות התכנית:

  • בדיקת תקנון ביה"ס (כנגזר מ"אני מאמין") בתהליך שיתופי הורים-מורים-תלמידים.
  • הגברת מעורבות התלמידים בחיי ביה"ס.
  • יצירת אוירת הידברות ושותפות בין המורים לתלמידים באמצעות העבודה על התקנון.
  • הפעלה אפקטיבית וממוקדת של מועצת התלמידים.

מבנה העבודה:

  • שלב א': הקמה והפעלת צוות היגוי המורכב מהורים, מורים ונציגי מועצת התלמידים.
  • שלב ב': מספר מפגשים עם חדר המורים.
  • שלב ג': בדיקת התקנון בכתות.
  • שלב ד': ניסוח התקנון מחדש.
  • שלב ה': אישורו בפורומים המתאימים – תלמידים ומורים.

חזרה לארגוני חינוך פורמלי