חנוך ערכי

תהליכי עבודה בשטח

  • מה בין חנוך ערכי לחנוך לערכים?
  • מהם תהליכי הבהרת ערכים?
  • כיצד משיגים את כל אלה ואילו הן התגובות ה"נכונות" כלפי קבוצתנו כדי להשיג זאת?
  • מהי בעצם זכותנו לחנך?! מטרות הסדנאות:
  • המשתתפים יגדירו את הערכים לאורם הם מחנכים, ויבדקו את מידת התאמתם להתנהגותם היום-יומית (הזכות לחנך).
  • המשתתפים יכירו את תהליך הפנמת ערכים (עפ"י RATHS) ככלי לבדיקת אמיתות ערכינו.
  • היכרות עם תגובות מקדמות תהליכי הבהרת ערכים כמודל ל"חניכה" ערכית.

חזרה לארגוני חינוך פורמלי