מנהיגות חברה ומשטר

תהליכי עבודה בשטח

תכית אלטרנטיבית לשעורי חברה בחטיבת הביניים ותיכון.

 • כיצד התפתחה החברה המודרנית?
 • במה היא שונה מחברות אחרות?
 • מה מאפיין את הנוער בה?
 • מה הציפיות מאדם הגדל בחברה כזו?
 • היכן משתלבים המושגים מתירנות ושמירה על מסורת?
 • מה הערכים העומדים בבסיס הנורמות ההתנהגותיות הקיימות?
 • איזו מנהיגות נדרשת לחברה הנמצאת בשינוי מתמיד?
 • האם דמוקרטיה היא בחירה נכונה?
 • מה אפשר ללמוד מחיי היום-יום שלנו בקבוצה אליה אנו שייכים? שאלות אלו ואחרות מועלות בתוך התכנית "מנהיגות חברה ומשטר", המשלבת ידע מתחומי תוכן שונים: סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, מדע המדינה, קרימינולוגיה, יחסי עבודה (ארגונים). התכנית מבוססת על לימוד חוויתי של התהליכים העוברים על הפרט במסגרת אליה הוא משתייך – תוך ניתוחם בהקשרים רחבים באמצעות דילמות אקטואליות של הזמן העכשווי. במסגרת התכנית נחשפים המשתתפים לחומר אקדמי המעובד עפ"י יכולת התפישה וההקשבה שלהם (בהתאם לגיל), מנתחים סרטי תעודה וסרטי קולנוע רלוונטים ומתנסים בקבוצה בהבנת תהליכים אנושיים המתרכשים ביום-יום: שימוש בסטריאוטיפים, קונפורמיות ונונקונפורמיות בשלבי ההתפתחות השונים, בסיסי הכוח של מנהיגים בצורות משטר שונות, מהי סטיה וכיצד מגדירים את גבולותיה בחברה משתנה, שיוויון ערך האדם וזכויות הפרט.
 • התכנית מובנית עפ"י פרקים כאשר כל פרק מתמקד בנושא אחר: חברה מהי? חברה וסוגים של חברות עפ"י התפתחות סוציותרבותית: צייד ולקט, מרעה, גננות תעשייתית ופוסט תעשייתית, חברה מסורתית וחברה מודרנית.חברות ומשטרים סקירה כללית של דפוסי משטרים תוך שימת דגש על חשיבות הדמוקרטיה, התנסות במנגנונים דמוקרטיים. תרבות דפוסים תרבותיים, יחסיות תרבותית מול אתנוצנטריות, ערכים, נורמות, שפה וסמלים. יחיד וקבוצה סוגי קבוצות, יחסים בין קבוצות, מקומו של היחיד בקבוצה, סטריאוטיפים ודעות קדומות. מנהיגות מיהו מנהיג? סוגי מנהיגים, בסיסי הכוח של מנהיג, מנהיג ועבודת צוות. סוציאליזציה – תהליך החיברות תהליך הכניסה שלנו לחברה, סוכני החיברות, תיאוריות פסיכולוגיות העוסקות בחיברות: פרויד, קולי וכו'. סטיה ופיקוח חברתי קונפורמיזם ונונקונפורמיזם, גבולות החוק והנורמה, סנקציות חברתיות.ארגונים ארגונים פורמלים ולא פורמלים, התפתחות הארגון בחברה המודרנית, העקרון הפיטרי, חוק פרקינסון. תקשורת 1. תקשורת בין אישית בחברה משתנה. 2. תקשורת המונים ומקומה בחברה מתפתחת.
 • התכנית מיועדת למחנכים אשר מבקשים לשלב בשיעוריהם ידע, חוויה ואקטואליה. 

מחנכים אשר ברצונם להעביר את התכנית בכתתם יעברו סדנה ראשונית להכרת התוכנית ובנוסף 3-4 סדנאות במהלך השנה אשר בהן נעבד ביחד את הפרקים הבאים כך שיתאימו לתלמידים, ליכולת התפישה שלהם ולתהליכים שכבר עברו בקבוצה.

חזרה לארגוני חינוך פורמלי