מנהיגות מעצבת בכיתה

תהליכי עבודה בשטח

מה מקומו של המורה במערכת? כיצד ינצל את כוחו בדרך הבונה והמאפשרת ביותר לכל פרט למצוא עצמו ולהתפתח בקבוצה – חברתית ולימודית? בכל אלו עוסקת הסדנה, המתמקדת במורה כמוביל תהליכים בכתה, תוך שימוש ותרגול במיומנויות אישיות והוראתיות. מבנה הקורס – 14 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות – סה"כ 56 שעות. 1. היכרות

 • היכרות ותיאום ציפיות
 • סגנון ההובלה שלי.
 • "המדיום הוא המסר". 2. התמודדות עם מציאות בלתי רצויה
 • היכרות עם התיאוריה – "4 דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה" – ניתוח מחירים ורווחים. 3. מנהיגות
 • מקורות הכוח, מנהיגות מעצבת, המורה כדמות התייחסות. 4. הקבוצה
 • זיהוי סוגי קבוצות. 5. הכתה כקבוצה
 • טיפוח מנהיגות כיתתית.
 • טיפוסי מנהיגים בכתה.
 • לימוד חלון ג'והרי. 6. תהליכי הבהרת ערכים
 • לימוד תהליך הפנמת ערך עפ"י RATHZ. 7. הנבואה שמגשימה את עצמה
 • התיאוריה ויישומה בכתה.
 • סרט "לסניור באהבה". 8. חשיבה יצירתית
 • יצירתיות ככלי מרכזי במנהיגות המעצבת. 9. ה-T.A. – ניתוח עסקתי בתקשורת
 • הורה בוגר ילד – ניתוח מצבי תקשורת והשגת מטרות בעזרת התיאוריה. 10. ה-T.A. – המשך
 • "אני בסדר – אתה בסדר" ארבעת מצבי החיים. 11. מיומנויות התקשורת האסרטיבית
 • כלים לתקשורת אסרטיבית, לימוד והתנסות. 12. יזמות ופרוייקטים כיתתיים
 • לימוד טכניקות ודרכי הפעלה של פרוייקטים. 13. פתרון בעיות
 • התמודדות עם התנהגויות מפריעות. 14. סכום
 • מסע סכום אל תוך תפישת התפקיד עפ"י הערכים האישיים.
 • סכום הסדנא.
חזרה לארגוני חינוך פורמלי