מנהיגות צעירה

תהליכי עבודה בשטח

הכשרת וליווי קבוצות מובילות בביה"סמצויינות חברתית היא המפתח למנהיגות המובילה להתפתחות של חברה ולהגשמה של רעיונות ערכיים בה. HAUSE AND BAETZ, בסקירתם בנושא מנהיגות, מסווגים 2 קטגוריות: מנהיגות פורמליתתכונות, התנהגויות והשפעה של פרטים בעלי סמכות רשמית וחוקית על קבוצת מונהגים. בד"כ מחוץ לקבוצת החברים. מנהיגות צומחת פרטים המפעילים השפעה על אחרים בקבוצת השייכים שלהם. מדובר בפרט שהקבוצה נתנה לו "סמכות" לאחר תקופה של אינטראקציה. החברים בקבוצה מייחסים לו השפעה חברתית. מנהיגות מתקיימת תמיד ביחס לאחרים ועפ"י צרכים מסויימים, ודורשת מיומנויות חברתיות ובין-אישיות הניתנות לרכישה ופיתוח. ביכולתנו להקנות ולהביא למודעות כל פרט ביחס לעצמו. אנו מאמינים כי יש ביכולתם של ילדים להיות שותפים מלאים ליצירת הווה משמעותי עבורם, תוך אימוץ ערכים החשובים להם, ותוך התנסות בחיים בחברה דמוקרטית. תפקידנו – ליצור עבורם את התנאים האופטימליים, לתמוך וללוות לאורך כל התהליך, תוך שאנו משאירים בידם מרחב גדול מספיק להתנסות משמעותית. אחד הכלים המרכזיים העומדים לרשות ביה"ס בתחום החינוך הערכי והקניית הכישורים הדמוקרטיים הוא הפעלת קבוצות משימה (בד"כ מועצת תלמידים) והאצלת תפקידים שונים אליהן; החל בתחום חיי החברה בביה"ס ועד למעורבות ברמה זו או אחרת בתחום הלימודי. ע"מ לאפשר לתלמידים התנסות משמעותית עלינו להקפיד על שלושה גורמים מרכזיים: א. הגדרה ברורה של התחומים אשר באחריות התלמידים. ב. מידת המעורבות וחופש הפעולה של התלמידים בכל אחד מהתחומים הנ"ל. ג. חניכה צמודה ע"י צוות המורים.

עלינו לדאוג שיתקיימו התנאים הבאים:

א. מרחב פעולה משמעותי

מרחב זה הינו תחום האחריות של הילדים בביה"ס, עליו לכלול "חללים" שעל התלמידים למלא תוך קבלת החלטות וקביעת סדרי עדיפויות, עפ"י שיקוף צרכיהם ורצונותיהם. תחום אחריותם של הילדים יוגדר להם בבירור ע"י צוות ביה"ס.

ב. תמיכה משמעותית

עצמאות הילדים צריכה להיות נתמכת ע"י "רשת בטחון" שפורס הצוות המלווה. על המורים ללוות בצמוד את תהליכי קבלת ההחלטות והביצוע של הילדים במשימות שייקחו על עצמם ולהכשיר אותם לעשות זאת בהצלחה. ליווי זה הינו תנאי להצלחת התלמידים במשימתם. עלינו ליצור מערכת תומכת כך שיהיה ברור לכל יזם/בעל תפריד מבין הילדים למי ומתי יש ביכולתו לפנות, ותפקידו של מי לעזור לו בכל תחום.

ג. פתוח כושרים חברתיים

כדי לקדם כל פרט לעמדה ממנה יוכל וירצה לקחת על עצמו אחריות חברתית, עלינו לעבוד עם הילדים על פתוח כושרים מרכזיים כגון: שיתוף פעולה, הקשבה וקבלת האחר, תהליגי קבלת החלטות, מדדים להצלחה וכשלון ועוד.

ד. אמון במיומנויות טכניות

את הבולטים מבין הילדים, אלה שלוקחים על עצמם ליזום ולארגן, עלינו ללמד תהליכי ארגון והוצאה לפועל של אירועים (פרסום, יצרית אווירה, סכום וכד').

ה. אמונה ושותפות של המערכת המלווה

בתהליך קבלת ההחלטות לגבי טווח האחריות (במרחב המשמעותי) של הילדים בביה"ס כמו גם לתהליכי הליווי בשטח, חשוב שיהיו שותפים כמה שיותר מצוות המורים בביה"ס, וכך גם מי שאינו שותף לליווי בפועל שותף בהתהוות הדרך ובתמיכה רגשית בילדים.

מטרות התוכנית:

 • פיתוח "גאוות יחידה" – חיזוק חתוכת השייכות לביה"ס.
 • טיפוח אקלים ביה"ס באמצעות פיתוח מנהיגות צעירה (מוסדות תלמידים), האצלת סמכויות והרחבת תחומי אחריות הילדים על חייהם בבי"ס ובקהילה.
 • העלאת המודעות להתנהגויות חריגות ומחיריהן – לימוד והתנסות בהתנהגויות חליפיות.
 • בניית דפוסי פעולה וקשר מובנים ומוסכמים – תלמידים-תלמידים, תלמידים-מורים, הורים-ביה"ס, ביה"ס-קהילה. דרך העבודה: 1. שיקוף מצב ואיתור צרכים מקדים בביה"ס – בהקשרים הנ"ל. 2. סדנאות בחדר מורים

  א. סדנא מקדימה:

  דמוקרטיה בביה"ס – האם? חינוך ערכי בביה"ס. חברת התלמידים – ערכים ותחומי פעילות.

  ב. העשרה במהלך השנה: (לפחות שישה מפגשים בני 3-4 שעות אקדמיות)

 • שפת החינוך ההומניסטי.
 • דרכי תקשורת פתוחה.
 • יצירת דיאלוג שיוויוני.
 • תהליך הבהרת ערכים.
 • המורה כחונך.
 • * הסדנאות מוכרות לצורך גמול השתלמות. מצורפת הצעה ל"חדר מורים לומד" גם ללא קשר לתוכנית המנהיגות הצעירה.

  3. הקמת/חיזוק מוסדות התלמידים באמצעות ליווי והנחייה אינטנסיביים:

 • קביעת מסגרות אחריות ברורות לתלמידים.
 • הפעלות כיתתיות "לקראת בחירות".
 • ציוות מורים מתנדבים לליווי פעילות התלמידים (עפ"י נושאים או ועדות).
 • בניית נוהלי עבודה ברורים וקבועים לגופים הנבחרים של התלמידים, ובמקביל – למורים המלווים אותם.
 • בניית סדרת סדנאות העשרה לתלמידים הנבחרים תחת הכותרת סדנת מנהיגות – שתעסוק בהקניית כישורים ומיומנויות לתפקיד (תהליכי קבלת החלטות, בניית וניהול ארוע, כתיבת נייר עמדה, כישורי מנהיגות ועוד) הסדנאות יועברו כחלק מפעילות הקבוצה הנבחרת.
 • התנאים הנדרשים להפעלת התכנית: לביה"ס ישובץ מנחה שילווה את התהליך יום בשבוע (5 שעות שבועיות); עבודת המנחה כוללת:
 • מפגש שבועי עם המורה המלווה – לקביעת סדר יום למועצה וליווי שוטף.
 • עבודה (יחד עם המורה המלווה) עם המועצה ועם הוועדות השונות.
 • מפגש עם המורים מלווי הועדות וליווי בעלי תפרידים במועצה ופרוייקטים שונים.
 • אחת לחודש – פגישת העשרה עם מלווי הועדות.
 • אחת ל 5-6 שבועות – מפגש עם המהל/ת – עדכון והצבת יעדים. כדי להפעיל את התוכנית, חייב ביה"ס להקצות זמן במערכת למפגש שבועי קבוע של המועצה/קבוצות המשימה (גם אם בסוף יום הלימודים – יש לתאם שעת סיום משותפת לשכבות ד'-ו') ולהקצות למורה המלווה 3-4 שעות פנויות ביום שנקבע לצורך ליווי התהליך ועבודה מול המנחה. * התוכנית הינה מודולרית ותותאם לכל בי"ס עפ"י צרכיו ואופי פעילותו.

חזרה לארגוני חינוך פורמלי