שעת חברה

תהליכי עבודה בשטח

החינוך החברתי הינו התחום המרכזי בו מושם דגש ישיר על חינוך ולא רק על הוראה. זהו התחום המפתח את כישורי התלמידים לחיים בחברה דמוקרטית, דורש ומאפשר להם יוזמה, מעורבות, אחריות ועצמאות.

מטרות הסדנא:

 • המשתתפים יבדקו את מטרות שעת החברה בפרט והעבודה המובנית על תהליכים חברתיים בכתה (אקלים כיתה) בכלל.
 • המשתתפים ירכשו מיומנויות הנחייה בסיסיות מתוך הבנה כי שפת ההנחייה הינה שפה המובילה בחינוך החברתי.
 • בניית מערכי שיעור בנושאי חברה, הדורשים מיומנויות והשקעה השווה לכל נושא לימודי אחר. עפ"י תחום נבחר (אמנת תקשורת, אלימות, נורמות חברתיות וכד').

תכנית המפגשים:

חלק ראשון

 • חינוך ערכי – תהליכי הבהרת ערכים.
 • המורה כמנחה – מיומנויות הנחייה בסיסיות.
 • ממדי החינוך הבלתי פרמלי.
 • פרט וקבוצה.
 • התקשרות בכיתה.

חלק שני:

 • אכפת לי – כיצד מתמודדים עם העברת תכנים אקטואליים.
 • בנק מתודות – היכרות עם דרכי העברה לא פורמליות.
 • המלך והחוק – נגיעה בתכני הדמוקרטיה.
 • התפשרות – פתרון סכסוכים בדרך פשרה.
 • אלימות מול שובבות.
 • סטריאוטיפים.
 • אדומים וירוקים – על סבלנות וסובלנות.

חלק שלישי:

 • כתיבת תכנית לימודים בית ספרית בנושא נבחר.

חזרה לארגוני חינוך פורמלי