תרבות הארגון: חזון, יעדים ומורה נבוכים ליישום

תהליכי עבודה בשטח

בשנים האחרונות מתלבטים בתי הספר בבעיית הפער בין החזון למציאות או במילים אחרות – בין הערכים המוצהרים לבין יישומם בפועל בכל הרמות בביה"ס (אשר באים לידי ביטוי בזילות ההתנהגות). חינוך לערכים דורש תהליכים מקבילים, כלומר – עבודה ברמת הצוות על המודל הארגוני הבית ספרי, מודל שאמור לתת ביטוי אמיתי לערכים המוצהרים. אנו מציעים להגיע באמצעות החשיבה הערכית למודל ארגוני ברור:

 • עץ המבנה.
 • התרבות הארגונית הרצוייה: ערכים מובילים וכללי התנהגות.
 • מדדים להצלחה.
 • תהליכי הפקת לקחים (למידה ארגונית) מכיוון שיש במערכת החינוך דגש על פיתוח "אישיות דמוקרטית" (סובלנות, שיתוף פעולה, מעורבות, תרומה לקהילה וקבלת האחר) הרי שבניית תהליכים דמוקרטיים ערכיים עפ"י ערכים אלה, הלכה למעשה, הינה הדרך האופטימלית (בבחינת המדיום הוא המסר) לפיתוח אישיות זו.

מטרות התכנית

 • צוות ההנהלה יעבור תהליך בו יבררו המשתתפים את תפישותיהם הערכיות והקשיים שבהוצאתן אל הפועל – כחלק מבחינת המודל הארגוני.
 • בדיקת המודל הארגוני של ביה"ס כנגזר מתפישות אלו.
 • למידה ומשוב בקבוצת עמיתים של התהליכים המתרחשים בביה"ס: רכישת "כלי עבודה" רלוונטיים ליישום התרבות הארגונית הרצוייה.

מבנה התכנית

שלב א' – צוות ניהול

2 מפגשי שיקוף, הגדרת מטרות ויעדים ובניית התכנית. מפגש אחת לשבועיים (שעתיים).

שלב ב' – חדר מורים

השתלמות פותחת. מפגש אחת ל 3-4 שבועות במהלך השנה (4 שעות אקדמיות).

שלב ג' – הקמת צוותי עבודה מעורבים: מורים , הורים, תלמידים.

 • גיבוש "אני מאמין".
 • בניית אמנה ותקנון התנהגות.
 • העברת הפעלות בכיתות.
 • גישור. השתלמות פותחת מפגש אחת ל-3 שבועות (3 שעות אקדמיות)
 • תכני המפגשים:
 • תרבות הארגון
 • מנהיגות מעצבת
 • למידה ארגונית
 • תקשורת בין אישית – תקשורת מקדמת מטרות ערכיות.
 • שינוי – מחירים ורווחים.
 • התמודדות עם מציאות בלתי רצויה.
 • תהליכי הפנמת הערכים.
 • ניהול זמן עפ"י מטרות ויעדים.
 • האצלת סמכויות – פיתוח מסורת של מעורבות ואחריות אצל התלמידים (התחברות למועצת תלמידים).
חזרה לארגוני חינוך פורמלי